Політика конфіденційності

1. Загальні положення
Ця Політика конфіденційності (далі – «Політика») визначає порядок обробки персональних даних користувачами сайту 1Auto (далі – «Сайт»).
2. Терміни та визначення
У цій Політиці наведені такі терміни та визначення:
* Персональні дані – це будь-яка інформація, яка прямо або опосередковано відноситься до фізичної особи, зокрема її ім'я, прізвище, дата народження, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти тощо.* Обробка персональних даних – це будь-яка операція чи сукупність операцій, що здійснюються з персональними даними, зокрема збір, запис, систематизація, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення.* Контролер даних – фізична або юридична особа, яка самостійно або спільно з іншими визначає мету та способи обробки персональних даних.* Обробник даних – фізична або юридична особа, яка обробляє персональні дані за дорученням контролера даних.
3. Мета обробки персональних даних
Персональні дані користувачів Сайту обробляються з метою:
* надання користувачам доступу до інформації та послуг, які надаються на Сайті;* забезпечення ефективної комунікації з користувачами Сайту;* проведення маркетингових досліджень;* забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України.
4. Види персональних даних, які обробляються
Сайт може обробляти такі види персональних даних користувачів:
* ім'я, прізвище, по батькові;* дата народження;* адреса;* номер телефону;* адреса електронної пошти;* інші дані, які користувач надає Сайту самостійно.
5. Порядок обробки персональних даних
Персональні дані користувачів обробляються на законній та справедливій основі.
Персональні дані користувачів обробляються лише з метою, для якої вони були отримані.
Персональні дані користувачів зберігаються у формі, яка дозволяє ідентифікувати користувача не довше, ніж це необхідно для досягнення цілей обробки персональних даних, визначених у цій Політиці.
Персональні дані користувачів не передаються третім особам, за винятком випадків, передбачених законом.
Користувачі Сайту мають право:
* вимагати доступу до своїх персональних даних;* вимагати виправлення або видалення своїх персональних даних;* обмежити обробку своїх персональних даних;* отримувати інформацію про осіб, яким передані їх персональні дані;* подати скаргу до контролюючого органу.
6. Захист персональних даних
Контролер даних вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних користувачів Сайту від несанкціонованого доступу, зміни, знищення чи розповсюдження.
7. Зміна Політики конфіденційності
Контролер даних має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. У разі внесення змін до цієї Політики Конфіденційності, нові правила набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті.
8. Зворотній зв'язок
У разі виникнення питань щодо цієї Політики конфіденційності, користувачі можуть звернутися до Контролера даних за адресою.